4th Vietnam International Choir competition, Hoi An – 2015 Initial Program

4th Vietnam International Choir competition, Hoi An – 2015 Initial Program

Date

Time Activities Venue
11g00 - 16g00  11:00 ~ 16:00 Choir competition - Thi hợp xướng Hoi An Beach Resort
  20:00 Opening ceremony - Khai mạc Cuộc thi Hoi An Theatre
Apr 30th ~ May 2nd 08:00 ~ 24:00 Choir competition Hoi An Beach Resort
Apr 30th & May 1st 19:30 ~ 21:00 Friendship Concert “International Melody” - Trình diễn hợp xướng “Giai điệu quốc tế” Hoi An Ancient Town
May 2nd 14:00 Award ceremony - Công bố và trao Giải thưởng của cuộc thi Hoi An Theatre
May 2nd 16:00 Parade - Diễn hành của các đoàn Hợp xướng Hoi An Ancient Town
May 2nd 19:00 ~ 20:30 Reappearance of Hội An Legendary Night in the 20th century - Tái hiện Đêm phố cổ Hội An đầu thế kỷ XX Hoi An Ancient Town